Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie, of als deze wordt overschreven.

Afspraaktype Prijs
Zitting fysiotherapie in praktijk € 32,50
Zitting fysiotherapie aan huis € 42,50
Zitting manuele therapie in praktijk € 42,50
Zitting manuele therapie aan huis € 52,50
Afspraaktype Prijs
Intake (en Screening) en onderzoek € 40,-
Intake en onderzoek aan huis € 50,-
Screening € 12,50
Screening aan huis € 22,50

Wij werken als volgt

Fysiosportive werkt volgens het beroepsprofiel en de modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF, als uitwerking van de WGBO (ter inzage beschikbaar). Hieronder vallen o.a.; – wet bescherming persoonsgegevens (wet WBP) – tuchtrecht – kwaliteitswet zorginstellingen, met meldplicht bij de inspectie voor de gezondheidszorg – privacy reglement

Behandelingen op afspraak

Behandelingen uitsluitend volgens afspraak. U kunt ons telefonisch bereiken per vestiging of via het online contact of afsprakenformulier. Nieuwe patiënten zijn altijd van harte welkom en voor elke klacht hebben wij een passende behandeling.

Afzeggen van afspraken

Graag binnen 24 uur voor de afspraak, via ons contactformulier, email of telefonisch deze afmelden. Niet tijdig (binnen 24 uur) afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze nota dient u zelf te betalen.

Het aangeven van een klacht

Klachten kunt u kenbaar maken (schriftelijk of mondeling) aan uw (of collega) behandelend fysiotherapeut. Fysiosportive volgt de klachtenregeling van het KNGF. Een folder hierover kunt u in de wacht kamer vinden, of vraagt u hierom.